AKTUÁLNĚ

 

OČNÍ ORDINACE

zařídila novou aplikační místnost, určenou především pro nové i stálé uživatale kontaktních čoček. Za pomoci odborného personálu, získají všichni nováčci první zkušenosti s aplikací kontaktních čoček. Stálí uživatelé jsou zde pod odbornou kontrolou a mohou tak prohlubovat své dovednosti a zkoušet nové možnosti.

Bc. Jaroslava Marciánová

 

Oční ordinace MUDr. Tomáš Vido ,

(Oční Vido Kbely) spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami ČR.

Věnuji se pacientům všech věkových skupin, dětem, rodičům
i prarodičům. Při práci používám nejmodernější měřicí
a diagnostické přístroje dostupné v oboru očního lékařství.

S jejich pomocí provádím přesná měření lidského zraku, diagnostiku chorob předního segmentu oka i vyšetření očního pozadí. Nedílnou součástí očního vyšetření je měření nitroočního tlaku, které provádím, jako všechna ostatní diagnostická měření, neinvazivní cestou. Pomocí digitálních elektronických vyšetřovacích testů zjišťuji míru kontrastní senzitivity, barevného vidění i šířku zorného pole (tzv. perimetru).

Kladu důraz na pravidelné oční kontroly pacientů všech věkových skupin, protože prevence
a včasná kontrola očních onemocnění je pro pacienta daleko méně zatěžující než jejich případné léčení.

Poskytuji konzultace a léčení různých očních neduhů, jakož i vysvětlení škodlivosti působení UV záření na zrakové orgány.

 

Na oční vyšetření v ordinaci MUDr. Tomáše Vida je nutné se předem objednat.
Pokud se k nám nemůžete opakovaně dovolat, přijměte prosím naši omluvu. Telefon obsluhuje tentýž personál, který se současně věnuje zákazníkům v ordinaci a oční optice a někdy opravdu obojí nestíhá.

Děkujeme za trpělivost a za Vaši přízeň.