AKTUÁLNĚ

 

SLUNEČNÍ BRÝLE
PRO VAŠE NEJMENŠÍ

 

Dětské brýle,

náš přístup k dětským pacientům vychází z dlouholetých zkušeností. Díky nim si plně uvědomujeme specifikum této věkové skupiny pacientů a také důležitost a naléhavost v řešení jejich případných problémů se zrakem. Proto se snažíme ve spolupráci s MUDr. Tomášem Videm o individuální přístup a komplexní péči právě o ty nejmenší.

Objednejte své dítě na vyšetření očním lékařem! Jen tak můžete rozpoznat počínající oční vady či poruchy zraku a jejich včasným řešením minimalizovat jejich následky.

Navštivte nás, pokud některý z rodičů má oční vadu, která by mohla být zdrojem genetické zátěže, pokud máte podezření, že vaše dítko nevidí, tak jak má, a také vždy pokud se na očích či v jejich okolí objeví viditelné změny.

V optice nabízíme široký výběr brýlových obrub pro děti všech věkových kategorií. Dětským pacientům aplikujeme také kontaktní čočky.

Dále nabízíme další pomůcky např. okluzory pro korekci šilhavosti atd.

V nabídce pro děti najdete brýlové obruby zejména těchto značek: